Inici > Actualitat > Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional

Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional

09/01/2024

L’Ajuntament de Piera ha rebut una subvenció per contractar un/a jove recent titulat/da i menor de 30 anys per realitzar-li un Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. Jornada complerta i 12 mesos de durada. Lloc de treball: Ajuntament de Piera.

 

 

L’Ajuntament de Piera ha rebut una subvenció per contractar un/a jove recent titulat/da i menor de 30 anys per realitzar-li un Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.  Jornada complerta i 12 mesos de durada. Lloc de treball: Ajuntament de Piera.

 

Tasques a realitzar:

 

-        Realitzar un cens de les instal·lacions i de les activitats esportives que es duen a terme a cada instal·lació.

-        Implementar una aplicació informàtica per fer un manteniment predictiu de les instal·lacions esportives.

-        Col·laborar en la creació d'un nou esdeveniment esportiu.

-        Altres tasques de la regidoria d’esports   

 

Hem de contractar un/a jove amb un  CGFS de l’àmbit d’esports: Condicionament físic o Ensenyament i animació socioesportiva.

 

Les persones interessades han de complir els requisits  d’aquesta convocatòria:

 

-      Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

-     Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.

 

-     Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic  d'Ocupació de Catalunya com a persones

      demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu

      per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.

 

-     Acreditar la possessió d'un títol  formació professional de grau  superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional,

així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional.

 

 

  La contractació s’ha de formalitzar el 15 de febrer per tant les persones s’han d’inscriure al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) abans de finalitzar aquest mes de gener.

 

 

 

 

Arxivat a: Ocupació