Inici > Actualitat > NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023

NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023

26/06/2023

El Servei d’Ocupació de Catalunya, atorga a l’Ajuntament de Piera, en el marc del programa Treball i Formació 2023, una subvenció per tal de realitzar la contractació, durant un any, de personal desocupat, inscrit a les oficines del SOC.

L'objectiu d'aquest programa és facilitar, a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat  mitjançant la subscripció d'un contracte laboral, el desenvolupament d'unes tasques professionals, una formació transversal i un acompanyament, durant tot un any. 

 L’Ajuntament implementa projectes específics per dur a terme tasques extraordinàries dintre de la corporació local.

 Dintre d’aquest programa es treballarà amb  diferents línies:

 

DONA. Adreçat a un dels col·lectius que presenta  més risc d'exclusió social, i que permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat.

 Poden participar en aquesta línia les dones en situació d'atur que es trobin en una de les situacions següents:

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim sis mesos durant els divuit mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

 

PANP. Per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi.

 Poden participar les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim sis mesos, durant els divuit mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

 

>52 Pel col·lectiu de persones majors de 52 anys, donat que es tracta d'un altre dels col·lectius que té moltes dificultats per a trobar feina i alhora, en molts casos, els manca més temps de cotització per poder tenir dret a la prestació per jubilació.

 Poden participar les persones de cinquanta-dos anys o més que estiguin en situació d'atur, inscrits com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

  

En el procés de selecció de totes les línies, tenen caràcter preferent: 

- Les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

- Les persones de quaranta-cinc anys o més

- Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Per la convocatòria Treball i Formació 2023, l'Ajuntament de Piera té prevís realitzar tres projectes amb la incorporació de cinc persones desocupades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

Millora de la via pública als nuclis urbans de Piera

-     Dos paletes _ Línia PANP

-     Un/a operari/ària d’obres públiques _ Línia >52.

 

Manteniment equipaments públics

 -        Un/a operari/ària manteniment equipaments públics _ Línia > 52

 

Vigilància zona blava

-    Una vigilant de la zona blava _ Línia DONA

 

La durada d’aquests projectes és de dotze mesos i la incorporació està prevista pel mes de setembre del 2023.

 Per participar s’ha d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a personal desocupat i complir els requisits que marca el SOC en cada línia.

 Es poden consultar les bases publicades a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Piera.

Arxivat a: Ocupació