Inici > Empresa > Activitats de dinamització empresarial

Activitats de dinamització empresarial

Participació en programes de transició esola-treball

Col·laboració en activitats professionalitzadores adreçades a joves escolaritzats. 

Organització de trobades sectorials i intersectorials

Fomentar el contacte entre empreses i professionals dels diferents sectors econòmics. 

 

 

 

Cessió d'espais polivalents 

Utilització dels espais municipals per a accions internes de l'empresa o trobades interempresarials. 

Utilització del web municipal:

Guia comercial 

 

Alta a la guia comercial de la vila www.viladepiera.cat/la-vila/empreses