Inici > Ocupació > Programes ocupacionals

Programes ocupacionals

SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.- Programa Complementari de Foment de l’ocupació local (A) 2019-20 / (B) 2019:

Convocatòria A: en el marc del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020

Convocatòria B: en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició).

Totes dues convocatòries finançades per la Diputació de Barcelona.

Hi ha 15 persones de perfils diversos:  paletes, vigilants zona blava, operaris de neteja, operaris de mateniment, operaris de tasques mediambientas i auxiliars administratius, contractats per l’Ajuntament durant 6, 12 i 15 mesos.

 

SUBVENCIONATS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

2.- Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Tres joves beneficiaris de la Garantia Juvenil van començar a treballar a l’Ajuntament el 30 de novembre del 2019. Tenen un contracte de 6 mesos.

Perfils seleccionats: un noi  amb CFGS d’Administració i finances que dona suport al departament de comptabilitat, un noi amb CFGS d’Administració i finances que treballa a recursos humans i una auxiliar administrativa que treballa en temes de formació ocupacional i dona suport a l'equipament de la Nau.

Cal animar a tots els joves amb formació mitjana o superior,  que no estiguin  estudiant o treballant, que s’ inscriguin  a la Garantia Juvenil i al SOC per poder participar en aquests programes que surten anualment.

3.- Treball i Formació

         - Línia PANP 6 mesos. Adreçada a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment més grans de 45 anys.

Perfils atorgats: quatre operaris/àries 

Es van contractar al desembre del 2019  per realitzar tasques de neteja i tenen un contracte de 6 mesos

         - Línia PANP 12 mesos. Adreçada a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment més grans de 55 anys.

Perfils atorgats: 2 operaris/àries de jardiner/a

Es van contractar al desembre del 2019 i tenen un contracte de 12 mesos

 

-      Línia DONA – Adreçada a dones en situació d’atur preferiblement majors de 55 anys

Dintre d’aquesta línia hi ha dues dones contractades per 12 mesos des del mes de desembre del 2019 que porten a terme un programa d' informadores:

-       Campanya de foment de l’esport  al municipi de Piera.

-       Campanya informativa sobre les ordenances municipals vigents i la seva aplicació.

-       Campanyes de foment del reciclatge.

Totes les persones contractades dintre d’aquest programa reben també formació transversal de 60 hores.

 

4.- Treball als Barris

Programa D: contractació de persones desocupades preferentment residents a l’àmbit de la Llei de Barris (nucli antic de  Piera).

El projecte va adreçat a la recollida de plàstics i brossa al Gall Mullat i neteja de la via pública

Perfils atorgats: quatre operàries

Van començar al mes de desembre del 2019 i tenen un contracte de 6 mesos

______________

Per participar en aquests programes cal està inscrit al SOC com a demandant d’ocupació i complir els requisits específics de cada convocatòria