Inici > Actualitat > PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2021, PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL

PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2021, PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL

23/11/2021

L'Ajuntament de Piera ha rebut una subvenció pel Servei públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la convocatòria Treball i Formació 2021 que permetrà contractar 4 operaris/ries de neteja, per desenvolupar el projecte de neteja i condicionament intensiu dels espais i equipaments d’ús públic.

Aquest programa  té per objectiu  facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d'adquisició de competències bàsiques i l'actuació d'acompanyament a les persones participants.

Està subvencionat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu

El programa té dues línies diferenciades:

 

Línia MG45

 

Poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

 

Línia DONA

 

Podran participar les dones en situació d'atur i que es trobin en una de les situacions següents:

 

 

a)Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista.

 

Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts. S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

 

En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

 

La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de familia monoparental.

La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

 

Les persones destinatàries de les dues línies, hauran de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

 

La durada dels contractes és de dotze mesos i dintre d’aquest període hauran de realitzar una formació transversal de 60 hores.

Arxivat a: Formació