Inici > Actualitat > MESURES DE LA GENERALITAT PEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I D’ESTÈTICA I BELLESA (1/2)

MESURES DE LA GENERALITAT PEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I D’ESTÈTICA I BELLESA (1/2)

23/10/2020

Subvenció per a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, amb una dotació inicial de 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una sèrie de mesures urgents  pels sectors més afectats per les mesures sanitàries: els centres de restauració i els d’estètica i bellesa.

Beneficiaris

Autònoms o PIMES  que estiguin donats d’alta al cens d’activitats econòmiques i que hagin hagut de tancar. Han de tenir un epigraf de restauració o estètica. 

Despeses subvencionables

Fins al 100% de les despeses de:

- lloguer – productes  -subministraments - altres despeses ( amb factura).

Entren despeses del 31 de gener al 31 de desembre de 2020.

Màxim subvencionable: 1.500 € 

Despeses no subvencionables

Sous, amortitzacions, rentinng i altres despeses sense factura. 

Sol·licitud

S’ha de realitzar mitjançant el canal empresa:

http://canalempresa.gencat.cat

o mitjançant les webs del Consorci de comerç:

http://ccam.gencat.cat

o per la web del Departament d’Empresa i Coneixement

Passos per fer la sol·licitud

1.- Descarregar el formulari

2.- Emplenar

3.- Enviar amb els documents adjunts :

- Declaració responsable

- Foto de la façana de l’establiment

- Foto de l’interior de l’establiment 

Es pot sol·licitar amb:

- El Certificat digital ( si es té és el millor)

- El IdCat mòbil ( en aquest cas demanaran un justificant de la representativitat de l’empresa). 

S’ha de presentar un únic formulari per cada persona física o jurídica. Només una sol·licitud per NIF

Al formulari s’haurà de indicar: on ens ubiquem, què fem, què demanem, el pressupost de la despesa i l’import sol·licitat. També s’haurà de posar el compte bancari per poder cobrar la subvenció un cop aprovada i justificada.

Un cop omplert s’han d’adjuntar els documents indicats (fotos i Declaració responsable).

El model de Declaració també estarà publicat ( es pot trobar al CCAM) 

Procediment

Hi ha un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria o fins a exhaurir la partida pressupostaria de 40 milions d’euros.

Les resolucions es notificaran al tauler electrònic de la Generalitat:

http://tauler.seu.cat

El pagament es realitzarà un cop justificada l’execució de l’actuació.  

A l’hora de justificar les factures han d’estar pagades.

Es farà un pagament únic.

Es demanarà només un compte justificatiu sense aportació de documentació: només una relació de factures, però aquestes no caldrà presentar-les. Tot i així caldrà guardar-les per si hi ha una revisió.

Cal tenir en compte que l’IVA no és subvencionable

Aquests ajuts són compatibles amb altres com els que van sortir el passat mes d’abril o els ajuts d’altres administracions. Només s’ha de tenir en compte que una mateixa factura no es pot fer servir dues vegades. 

Consultes

http://ccam.gencat.cat/ca/inici

En aquesta web podeu consultar hi ha una sèrie de preguntes freqüents ja contestades.

 

 

 

 

 

Arxius adjunts

Arxivat a: Empresa, General