Inici > Actualitat > L'AJUNTAMENT DE PIERA ES PRESENTARÀ A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

L'AJUNTAMENT DE PIERA ES PRESENTARÀ A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

23/06/2020

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvencionarà la contractació, durant 9 mesos, de quatre persones desocupades per realitzar activitats de suport a la represa de l'activitat i d'interès social o educatiu.

S’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293).

 Aquesta convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació té per objectiu millorar la situació de les persones desocupades amb dificultats d'accés al treball, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19. Està subvencionat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Persones beneficiàries

 - Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

 - Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts.

 Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

 Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

a) Les persones més grans de 45 anys.

b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 Com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s'ha de prioritzar la contractació de dones.

En cas que d'acord amb les dades d'atur registrat no es pugui assolir aquesta condició és podrà contractar sense complir aquest percentatge.

 Les persones destinatàries de les línies recollides a aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics indicats en els apartats anteriors, en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

 També serà obligatòria realitzar una formació transversal, de 60 hores i dins de la jornada laboral, relacionada amb l'àmbit de l'administració i gestió i la sanitat. 

L’Ajuntament de Piera pot realitzar un total de 4 contractacions.

 

Aquestes es distribueixen de la següent manera:

 

LÍNIA COVID:

Entitat

Contractes

Ajuntament de Piera 

2

 

LÍNIA PANP-COVID:

Entitat

Contractes

Ajuntament de Piera 

2

   

El termini que té l’Ajuntament per presentar les sol·licituds al SOC finalitza el proper 12 de juliol..

La incorporació de les persones sol·licitades al lloc de treball no es pot determinar encara.

En el moment en que es rebi l’atorgament l’Ajuntament obrirà una convocatòria per seleccionar  les persones a contractar i  posarà l’oferta de treball a les oficines del SOC Anoia.

Arxivat a: Ocupació