Inici > Actualitat > Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

07/04/2020

Adreçat a les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

 

Des del departament  d'Empresa i ocupació us passem aquesta       informació     que potser del vostre interès
   

   Ajut per a les persones treballadores           autònomes afectades econòmicament pel coronavirus 
   

   A qui s'adreça?
      

A les persones treballadores autònomes, persona física, donades       d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball       Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal, i si       escau, el centre de treball a Catalunya.

   

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats       mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns,      de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans       d´administració de societats i els treballadors i treballadores       autònoms col·laboradors.
     

Organisme responsable  

Normativa
   

 RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la           qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones           treballadores autònomes, persona física, per a la compensació           de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref.           BDNS 501916).            

   

Tramitació
   

       

Efectes de l'estat d'alarma per coronavirus sobre la           tramitació

Els terminis de tots els tràmits queden suspesos mentre sigui         vigent la normativa de l’estat d’alarma, excepte en els           tràmits en què s’indiqui el contrari.    

 L'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades       econòmicament pel coronavirus no està afectat per la suspensió de       terminis i per tant es tramitarà d'acord amb el procediment       habitual.
   

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La       documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte       ni es computarà a efectes de data de presentació.
   

   

En aquest link podreu fer la  sol.licitud:
      http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
   

   

Termini presentació:
   

     del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.

Arxivat a: Empresa