Inici > Actualitat > Programa Treball i Formació

Programa Treball i Formació

26/11/2019

Treball i formació

Programa   Treball i   Formació adreçat   a  persones  en  atur no  perceptores de prestacions  i/o  subsidi  per desocupació i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Personal a contractar

Línia PANP

- 4 Operaris/àries. Durada del contracte 6 mesos.

- 2 Operaris/àries de jardineria o pintura. Durada del contracte 12 mesos.

Línia DONA

- 2 Informadores. Durada del contracte 12 mesos

Incorporació: desembre 2019

REQUISITS

Línia PANP

En les contractacions de 6 mesos tindran  preferència les  persones en risc de  caure   en  situació  d'atur de llarga  durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d´ajuts, preferentment més grans de 45 anys.

Per aquesta convocatòria  i línia,  s'entén   per  persones  en  risc  de  caure  en  situació  d'atur  de llarga durada, les persones inscrites  al  Servei Públic  d´Ocupació de  Catalunya   com a  demandants  d´ocupació   no  ocupades(DONO),  com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Per a les contractacions de durada de 12 mesos a  jornada completa, les  persones que   compleixen  els requisits  anteriors i que siguin més grans de 52 anys. Es  prioritzaran les  persones que no tinguin la  cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

A més, tindran caràcter preferent, en  qualsevol cas,  sigui en les  contractacions de 12 mesos  o  en  la resta  de 6  mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau d'incapacitat igual o superior al 33%.

Línia DONA

Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

A) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.

B) Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no  perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys.

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de  molt llarga  durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació  no  ocupades  (DONO), com a  mínim  12 mesos  durant  els  24 mesos  anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Es prioritzaran les persones que no tinguin la  cotització  suficient perquè se'ls  reconegui  la pensió de  jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

Tindran  caràcter  preferent,  les dones  que es  trobin  en  una   de  les situacions   anteriors  i  que,  a més,   tinguin  reconegut oficialment un grau d'incapacitat igual o superior al 33%.

Per aquesta línia és requisit imprescindible coneixements de català i castellà orals i escrits.

Per les dues línies,  l’Ajuntament  descartarà les  persones q ue  hagin participat  en altres  plans  d’ocupació o  programes de foment de l’ocupació de l’Ajuntament de Piera iniciats o finalitzats durant els 12 mesos anteriors a l’oferta actual.

L’Ajuntament posarà l’oferta al SOC i  des de l’oficina  de Vilanova  del Camí es  derivaran les candidatures. La selecció es farà entre les persones derivades pel SOC.

Arxivat a: Ocupació